Logo Globaltica 2024

PROGRAM SIATKA

DZIEŃ

GODZ.

SCENA GŁÓWNA

NAMIOT FESTIWALOWY

Mała scena

WOZOWNIA

KIDS

19/O7

16:OO

17:OO

18:OO

19:OO

2O:OO

21:OO

22:OO

23:OO

OO:OO

GABBA

18:OO
[60 min]

19:3O
[60 min]

22:3O
[60 min]

FILM 1

16:OO
[60 min]

MALOWANIE DREWNIANYCH ZABAWEK

16:OO
[120 min]

ARTYSTYCZNE SPOTKANIA TWÓRCZE

18:OO
[120 min]

DZIEŃ

GODZ.

SCENA GŁÓWNA

NAMIOT FESTIWALOWY

Mała scena

WOZOWNIA

KIDS

2O/O7

1O:OO

11:OO

12:OO

13:OO

14:OO

15:OO

16:OO

17:OO

18:OO

19:OO

2O:OO

21:OO

22:OO

18:OO
[60 min]

19:3O
[60 min]

21:OO
[60 min]

1O:3O
[150 min]

TEATR LALKOWY DLA DZIECI

16:OO
[60 min]

FILM 

16:OO
[60 min]

JOIK – WARSZTATY TRADYCYJNEGO ŚPIEWU SAMÓW

14:OO
[60 min]

DLA DZIECI O1

11:OO
[60 min]

DLA DZIECI O3

13:OO
[90 min]

DLA DZIECI O4

14:OO
[60 min]

DLA DZIECI O5

15:OO
[60 min]

DLA DZIECI O6

16:OO
[60 min]

DLA DZIECI O7

17:OO
[60 min]

DZIEŃ

GODZ.

SCENA GŁÓWNA

NAMIOT FESTIWALOWY

Strefa zasilania

WOZOWNIA

KIDS

21/O7

11:OO

12:OO

13:OO

14:OO

15:OO

16:OO

17:OO

18:OO

19:OO

2O:OO

21:OO

22:OO

23:OO

17:OO
[60 min]

18:OO
[60 min]

2O:OO
[90 min]

21:3O
[60 min]

22:3O
[60 min]

DJ SET 01

16:OO
[120 min]

WARSZTATY TAŃCA INTUICYJNEGO

18:OO
[60 min]

DJ SET

19:OO
[do 00:00]

WARSZTAT O1

11:OO
[90 min]

JOGA

12:3O
[90 min]

WARSZTAT O2

14:OO
[60 min]

WARSZTAT O3

15:OO
[60 min]

FILM 1

12:OO
[90 min]

SPOTKANIE Z AUTORKĄ

16:OO
[60 min]

FILM 3

17:OO
[90 min]

DLA DZIECI O1

11:OO
[60 min]

DLA DZIECI O2

12:OO
[60 min]

DLA DZIECI O3

13:OO
[90 min]

DLA DZIECI O4

14:OO
[60 min]

DLA DZIECI O5

15:OO
[60 min]

DLA DZIECI O6

16:OO
[60 min]

DLA DZIECI O7

17:OO
[60 min]