Logo Globaltica 2024

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp

Nasza Fundacja dba o prywatność Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy „Globaltica.pl” dostępny pod adresem https://globaltica.pl/ (dalej jako: „Serwis”). Niniejsza Polityka opisuje m.in. to w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane Użytkowników.

Administrator

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych oraz przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu jest Fundacja Kultury Liberty z siedzibą w Gdyni (81-603) przy ul. Franciszka Sokoła 16/19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000217180, NIP: 5862136697,  REGON: 19308474800000 (dalej jako: „Fundacja”).

Cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych

Dane osobowe w zależności od konkretnej sytuacji mogą być przetwarzane przez nas w różnych, uzasadnionych celach i przez różne okresy czasu. Poniżej przedstawiamy informacje o celach, podstawach prawnych i okresach przetwarzania danych osobowych:

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania

1.

Podjęcie działań przed zawarciem umowy i/lub realizacja zawartej umowy/zamówienia

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Do czasu realizacji działań związanych z zawarciem lub realizacją umowy/zamówienia

2.

Prowadzenie konta w Serwisie

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Do czasu zamknięcia konta lub Serwisu

3.

Wykonywanie obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów,

jak np. archiwizacja dokumentów podatkowych zawierających dane osobowe

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Przez okres wynikający z przepisów prawa, np. w stosunku do archiwizacji dokumentów podatkowych okres przechowywania Danych Osobowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą

4.

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów naszej Fundacji,

jak np. ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych wzajemnych roszczeń

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jak np. do momentu upływu terminu przedawnienia  ustalenia,  obrony i dochodzenia ewentualnych wzajemnych roszczeń

5.

Newsletter:

Wysyłania drogą mailową informacji o charakterze marketingowo – handlowym, takich jak np. oferty, rabaty, zniżki, informacje o akcja marketingowych, nowych produktach i usługach, etc.

Prawnie uzasadniony interes oraz udzielona zgoda
(Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego)

Do czasu wniesienia sprzeciwu/cofnięcia zgody

6.

Funkcjonowanie niezbędnych plików cookies

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) w związku z art. 173 ust. 1 pkt 3 ppkt 3) prawa telekomunikacyjnego

Do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu

7.

Funkcjonowanie opcjonalnych

plików cookies

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody

8.

Prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) / Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes)

W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej

Do czasu zrealizowania celu lub cofnięcia zgody / wniesienia sprzeciwu*

*W zależności od charakteru danej korespondencji mailowej

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednak w zależności od charakteru danego przypadku brak podania danych może uniemożliwić lub utrudnić:

 1. składanie zamówień;
 2. założenie konta w Serwisie;
 3. otrzymywanie newsletter’a;
 4. nawiązanie współpracy;
 5. korzystanie z Serwisu – dotyczy plików cookies;
 6. prowadzenie korespondencji mailowej.

Przysługujące prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem przez naszą Fundację danych osobowych każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania z nich kopii,
 2. żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 4. żądania usunięcia danych osobowych,
 5. żądania przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba że występuje inna podstawa prawna ich przetwarzania – dotyczy przypadków, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda.

Kontakt

Jeżeli masz pytania lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się
z nami:

 1. mailowo: festiwal@globaltica.pl
 2. listownie: Fundacja Kultury LIBERTY ul. F. Sokoła 16/19; 81-603Gdynia
 3. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

Zaufani partnerzy

Na potrzeby realizacji uzasadnionych celów wskazanych w tabeli zamieszczonej w sekcji „Cel, podstawa oraz okres przetwarzania danych” dane osobowe mogą być udostępniane współpracującymi z nami podmiotom:

 1. dostawcy usług poczty elektronicznej,
 2. obsługującej nas firmie informatycznej,
 3. obsługującej nas firmie marketingowej.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników Serwisu poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.

W takiej sytuacji przekazanie danych osobowych odbywać się będzie w zgodzie i na podstawie przepisów prawa, w szczególności RODO.

Pliki cookies 

Strona internetowa naszego Serwisu korzysta z tzw. plików cookies, tj. danych informatycznych oraz plików tekstowych zapisywanych przez nasze serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą zostać odczytane przez serwery przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosujemy dwa rodzaje tych plików: Niezbędne pliki cookies oraz Opcjonalne pliki cookies.

Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania Serwisu, wykorzystujemy je do:

 1. realizowania usług wymagających uwierzytelniania;
 2. utrzymania sesji na stronie;
 3. korzystania z wtyczek FB, Instagram, Google, Spotify służące do przekierowania na nasze kont.

W ramach Serwisu możemy stosować również następujące Opcjonalne pliki cookies:

 1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 2. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
 3. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkowników ustawień i personalizację ich interfejsów, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 4. “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Serwis domyślnie stosuje tylko Niezbędne pliki cookies. Opcjonalne pliki cookies są natomiast wykorzystywane w sytuacji, gdy Użytkownik wcześniej wyraził na to zgodę klikając przycisk „Akceptuję wszystkie pliki cookies”. 

Użytkownik Serwisu w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień dotyczących go plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są
w ustawieniach stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się instrukcje w jaki sposób można zarządzać plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Niedokonanie zmian ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one przechowywane
w urządzeniu końcowym Użytkownika zgodnie z domyślnymi ustawieniami Serwisu lub wedle wcześniej wyrażonej zgody przez Użytkownika odnośnie stosowania Opcjonalnych plików cookies.

Wyłączenie lub zmiana plików cookies może uniemożliwić lub spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług Serwisu.

Bezpieczeństwo danych

Nasza Fundacja dokłada wielu starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.