Logo Globaltica 2024
lili_adamowicz

Moda i wykluczenie

[spotkanie autorskie]

2O/O7

Wozownia

17:3O

Kino i literatura Globaltica

Moda i wykluczenie estetyczne w kontekście japońskiej kultury alternatywnej

Pojęcie subkultury w potocznym rozumieniu może kojarzyć się w sposób pejoratywny, wskazując na rodzaj niedopasowania społecznego, a tym samym odsunięcia od głównego nurtu kultury. Naukowe rozumienie tego pojęcia jest jednak bardziej obszerne i może być stosowane do szerokiego spektrum zjawisk z obszaru życia społecznego. Należy jednak zadać pytanie o znaczenie, a przede wszystkim zasadność stosowania tego pojęcia w dzisiejszym świecie, w którym granica między mainstreamem a alternatywą jest wyjątkowo trudna, o ile nie niemożliwa, do wskazania. 

Spotkanie będzie okazją do postawienia pytań o granice współczesnej kultury alternatywnej, znaczenie, jakie ma w niej moda, a przede wszystkim stanie się pretekstem do rozważań na temat wykluczenia estetycznego w obrębie tejże kultury. Owe wykluczenie, co zasadnicze dla rozważań, może nie być narzucone i obciążające, a pożądane i wartościowane w sposób pozytywny przez jednostki, które go doświadczają. Tłem opowieści o alternatywie, modzie i wykluczeniu będzie japońska moda alternatywna, popularna także w Polsce, która stanowi przykład nie tylko przekraczania granic między alternatywą a mainstreamem, lecz także między Wschodem a Zachodem.

Lily Adamowicz – badaczka japońskiej popkultury, doktora nauk humanistycznych, absolwentka Inter- University Center for Japanese Language Studies w Jokohamie, stypendystka Japan Foundation, Nippon Foundation i Toshiba Foundation, autorka książek „Wizerunek mężczyzny w visual kei”, „Oblicza kawaii” oraz „Krajobraz fantazji. Harajuku w ujęciu transkulturowym”. Prywatnie nosi japońską modę Lolita Fashion.

 

Spotkanie współorganizowane z Cafe Księgarnią Vademecum zajmującą się animacją życia kulturalnego oraz działalnością oświatową, w ramach realizacji projektu “Wszystko jest filozofią 2.4” współfinansowanego ze środków Miasta Gdynia.