Logo Globaltica 2024

GORAN BREGOVIC (Serbia)
BURNING SPEAR (Jamajka)
OLO WALICKI (Polska)
BA CISSOKO (Gwinea)

 

Wydarzenia towarzyszące:
Spotkania autorskie: Nenad Velicković, Sierż Minskiewicz, Ignacy Karpowicz, Nazar Honczar 

Wystawa prac dzieci z krajów byłej Jugosławii zatytułowana „My Village”, zorganizowana przy współpracy Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu