Po raz kolejny oddajemy do Waszej dyspozycji pole namiotowe. Będzie dostępne od 25 do 30 lipca.
W zakładce Bilety możecie kupić karnety i bilety wraz z polem.
Poniżej garść ważnych informacji, czyli regulamin pola namiotowego.

1. Festiwalowe pole namiotowe to wydzielony, zamknięty teren na obszarze Parku Kolibki w Gdyni al. Zwycięstwa 291, na którym znajdują się: teren pod rozbicie namiotów, toalety przenośne, umywalnie, prysznice, oraz zaplecze socjalno-techniczne.

2. Pole namiotowe czynne jest całą dobę - od 25.07.2018. od godz. 16.00, do 30.07.2018. do godz. 11.00.

3. Organizatorem pola namiotowego jest Fundacja Kultury Liberty.

4. Pole namiotowe jest płatne i wstęp na jego teren mają wyłącznie osoby z opaskami identyfikacyjnymi.

5. Noszenie opasek na terenie pola namiotowego jest obowiązkowe.

6. Osoby przebywające na terenie pola namiotowego zobowiązane są posiadać na ręku ważną opaskę identyfikacyjną. Brak opaski identyfikacyjnej, lub posiadanie opaski identyfikacyjnej zerwanej lub uszkodzonej, jak również nie zapiętej na ręce, jest jednoznaczną podstawą do wydalenia z terenu pola namiotowego. Nowa opaska identyfikacyjna zostanie wydana wyłącznie po uiszczeniu ceny wstępu na pole namiotowe

7. Pole namiotowe przeznaczone jest wyłącznie dla namiotów (niedozwolone są przyczepy kempingowe, campery, namioty wielkogabarytowe, pawilony).

8. Na terenie pola namiotowego zabrania się:
palenia ognisk
używania otwartego ognia w namiotach
używania sztucznych ogni
używania butli gazowych
używania urządzeń elektrycznych (czajniki elektryczne, grzałki)
podłączania urządzeń do sieci elektrycznej pola namiotowego
niszczenia infrastruktury pola namiotowego i dewastowania zieleni
zakłócania porządku
zaśmiecania terenu
wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów
wnoszenia alkoholu i środków odurzających
wprowadzania zwierząt

9. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są do podporządkowywania się zaleceniom przedstawicielom organizatora i ochrony.

10. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) zostaną wpuszczone na teren pola namiotowego tylko po przedstawieniu wypełnionego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

11. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu zostaną wydalone z terenu pola namiotowego bez możliwości powrotu oraz zwrotu poniesionych kosztów.

12. Ewentualne szkody spowodowane przez osoby korzystające z pola namiotowego należy zadość uczynić zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Usunięcie z terenu pola namiotowego (pkt. 10) nie zwalnia z obowiązku naprawienia szkody.

13. Za przedmioty zagubione na terenie pola namiotowego lub pozostawione bez nadzoru poza przechowalnią bagażu (w tym również w namiotach) organizator nie odpowiada.

14. Wszystkie uwagi, zagrożenia lub skargi prosimy niezwłocznie kierować do przedstawicieli organizatora na terenie pola namiotowego lub pracowników ochrony.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie 05.04.2017Organizatorzy:

  • logo fundacji Liberty

Dofinansowano ze środków:

  • logo Gdynia
  • logo Urzędu marszałkowskiego
Grafika 2018