···Wojciech Eichelberger

Globaltica to piękny i głęboki zamysł. Różnorodność w jedności. Jedność w różnorodności. Siła i inspiracja płynące z różnorodnej etnicznej muzyki całego niemal świata. Poszukiwanie jedności, uniwersalnej harmonii, tego co wspólne wszystkim mieszkańcom Planety Ziemia. Muzyka to język, który rozumiemy wszyscy. Tylko muzyka nas zjednoczy.

···Wojciech Szczurek

Festiwal Kultur Świata GLOBALTICA, organizowany w Gdyni przez Fundację Kultury Liberty od 2005 roku, to wydarzenie unikalne i niezwykle interesujące z wielu powodów. Jednym z nich jest bardzo istotna w dzisiejszym świecie potrzeba tolerancji i otwartości na inne kultury, na reprezentowane przez nie wartości, którą Festiwal GLOBALTICA realizuje w sposób śmiały, otwarty i – co najważniejsze – na najwyższym poziomie artystycznym. Festiwalowe koncerty stają się wydarzeniami, do których jeszcze długo można wracać wspomnieniami przywołując elektryzujące dźwięki i rytmy oraz wszechogarniającą grę świateł i barw. Cieszę się mogąc wesprzeć ideę festiwalu stając się jego ambasadorem

···Piotr Najsztub

Rozumiem tylko trzy języki: polski, muzykę i sztukę. I tylko dzięki tym dwóm ostatnim mogę być obywatelem świata. Globaltica mnie tam przenosi.

···Marek Kamiński

Z wielką przyjemnością obejmuję patronat nad Festiwalem Kultur Świata GLOBALTICA. Na swoich wyprawach doświadczyłem, że to często za pomocą sztuki komunikują się ze sobą najodleglejsze nawet kultury. Festiwal GLOBALTICA tworzy niepowtarzalną platformę wymiany myśli, odczuć. To szansa na zbudowanie porozumienia w twórczej i pełnej tolerancji atmosferze.

···Roman Kurkiewicz

Nareszcie słowo "globalne" w bardzo dobrym znaczeniu, rozumiane nie jako zagrożenie a jako szansa, spotkanie, wymiana. Wielość, która jest otwartością, poszerzeniem wrażliwości, zaspokojeniem głodu innych i nieznanego. Wierzę, że takie projekty będą opisywały naszą przyszłość zbudowaną na współistnieniu radosnym i włączającym, na tym, że z doświadczenia wielu kultur, ich rozumienia świata, możemy lepiej sami się w nim odnaleźć. Multi jest piękne!

Organizatorzy:

  • logo fundacji Liberty

Dofinansowano ze środków:

  • logo Gdynia
  • logo Urzędu marszałkowskiego
Grafika 2018